Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016