Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016