Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín