Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách