Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně