Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017