Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017