Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017