Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014