Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 23.4.2020