Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků do 1.ledna 2024