Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci