VV - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - sil. III/1862 na mostě ev.č. 1862-2 mezi obcemi Kydliny a Hoštice