Usnesení o nařízení elektronické dražby, dražební vyhláška č.j. 003 ED 32/24-4