Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 11. 11. 2014 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 11.11.2014 v 19,00 hod.

 v obecním domě v Mochtíně

……………………………………………………………………..

 

Usnesení č. ZO 1/14

…………..  ZO schvaluje výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a zprávu mandátní komise o ověření platnosti voleb členů do zastupitelstva obce podle osvědčení

 

Usnesení č. ZO 2/14

…………..  ZO schválilo způsob volby starosty, místostarostů,  předsedů a členů zastupitelstva obce veřejnou volbou

               

Usnesení č. ZO 3/14

…………..  ZO zvolilo starostou obce Mochtín  p. Zdeňka Voráčka, nar. 14.9.1961, bytem Mochtín 14

 

Usnesení č. ZO 4/14

…………..  ZO schválilo v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce starosty

 

Usnesení č. ZO 5/14

…………..  ZO zvolilo

  1. místostarostou pana Ing. Josefa Virta, nar. 29.8.1958, bytem Mochtín 6

  2. místostarostou pana Ing. Radka Spurného, nar.23.1.1969, Mochtín 38

 

Usnesení č. ZO 6/14

…………..  ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor . Oba výbory stanovuje jako tříčlenné.

 

Usnesení č. ZO 7/14

…………..  ZO zvolilo:           

        finanční výbor:   předseda        Ing. Jaroslav Kanta

                                               člen                Radek Kraus

                                               člen                Miroslav Bauer

 

        kontrolní výbor:  předseda          Lukáš Fichtl

                                                člen                  Milan Ivica

                                                člen                  Jan Šup

  

Usnesení č. ZO 8/14

…………..  ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Mochtín

 

Usnesení č. ZO 9/14

…………..  ZO schvaluje odměny za výkon funce neuvolněných členů zastupitelstva v navržené výši  

 

Usnesení č. ZO 10/14

…………..  ZO schvaluje termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 11.12.2014 od 19,00 hod

 

Usnesení č. ZO 11/14

…………..  ZO schvaluje úpravy rozpočtu v r. 2014: rozpočtové opatření č. 6/2014 a investiční příspěvek TS města Klatov dle smlouvy o provozování veřejného pohřebiště Kydliny ve výši 23.176,- Kč

 

Usnesení schválilo 13 zastupitelů

 

 

 

Ing. Josef Virt, místostarosta                   Zdeněk Voráček, starosta

 

Ing. Radek Spurný, místostarosta