Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015