Územní plán Mochtín - 2013

Územní plán Mochtín - textová část, grafická část

  

  

Územní plán Mochtín byl spolufinancován z prostředků Evropské unie , Evropského fondu pro regionální rozvoj ( www.strukturalni-fondy.cz/iop ).

  

  

   

   

Územní plán Mochtín

A - Textová část

B - Výkresová část

  • 1 - Základní členění území
  • 2 - Urbanistická koncepce
  • 3 - Dopravní a Technická infrastruktura
  • 4 - VPS a asanace

Textová část i jednotlivé výkresy jsou k dispozici v dokumentech ke stažení níže.