Poskytnutá informace dle zák. 106/1999 Sb., čj.: Mochtín/697/19 dne 27.8.2019