Oznámení Finanční správy o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO