Těšetiny - historie

Tato osadu (dříve tvrz Těšetín) je starého původu a byla sídlem zemanským. Kolem roku 1400 zde panuje pan Zvěst z Těšína. Rokem 1406 za panování majitele pana Buška z Těšetína patřila část vsi k obci Chlistovu, kde byl Bušek  spolupartnerem kostela. V r. 1459 je majitelem pan Protiva z Těšetína. V r. 1489 za tohoto majitele byla přeměněna stávající tvzr Těšetín na Těšetiny. V té době získala obec svoje dnešní jméno. Po tomto roce vlastnil obec pan Jaroslav z Těšetin. Po něm držel Těšetiny a Chlistov pan Václav Lehomský z Malomic, od jehož synů v r. 1578 koupil Těšetiny Bedřich Horčice z Prostého. V r. 1615 zde byl majitelem Burjan Jeníšek z Prostého a
v. 1661 Eva Plysena Tuněchodská z Robič a na Malonicích. Ta prodala statek Těšetiny Vilému Albertovi Krakovskému z Kolovrat, který ho později připojil k Týnci. Tento rustikální statek měl před první světovou válkou 85 ha pozemků a 121 ha lesa. Posledním majitelem byl Bedřich hrabě Kolovrat.
Osada Těšetiny měla samotu "Na pile", mlýn, hostinec a hájovnu. (Text byl převzat z "Pamětní knihy školy v Mochtíně, str. 78). Podle sčítání lidu, domů a bytů v r. 1991 žilo v tomto roce v obci 49 osob (25 mužů a 24 žen) české národní, trvale obydleno je 19 domů, neobydlené jsou domy čp. 7, 23, 24, 26. V současné době jsou "Na pile" čp.. 16 a 21, ze 2 původních domků jen rek. chalupy s ev. 5A a 10A. Do r. 1990 bylo v této pěkné oblasti vystavěno 9 rekreačních chat, které jsou většinou využívány klatovskými občany. Ve mlýně čp. 15 bývala řadu let porodna prasnic, PP Klatovy-hospod. Mochtín, nyní objekt využívá rodina majitele Mazance. Starý domek čp. 12 v Těšetinech, ve kterém naposledy bydlel Fr. Šlehofer, je chráněn památkovým úřadem v Plzni. Bývalý hostinec čp. 9 byl kulturním zařízením ve správě obce Mochtín. Později byl využíván členy TJ Sokol Mochtín a po pronajmutí se tento objekt stal klubovnou mysliveckého sdružení Mochtín. Stará hájovna čp. 22 nad Těšetinami byla ještě do r. 1972 bez elektřiny. Žila v ní rodina pana Josefa Kocíka: Od r.1993 zde provozuje hostinou činnost Libor Kocík s rodinou.