Lhůta - historie

Osada lhůta vznikla za doby zavádění německých osadníků do naší země. Jména osady pochází ze starodávného a staroslovanského slova "Igota", což znamenalo lehkost, ulehčení, svobodu. Lhůta byla osadou svobodnou. Každý, kdo chtěl získat a zúrodnit pozemky, musel se domluvit s osazovatelem a slíbit, že je bude obdělávat. Na 28 let obdržel pozemek zdarma a potom platil úrok nebo se vykoupil.
Lhůta patřila pod panství Plánické až do r. 1654, kdy připadla rodu Kolovratů z Týnce. Kolem r. 1910 měla Lhůta 16 domů s 82 obyvateli a 1 hostinec. (Text byl převzat z Pamětní knihy školy v Mochtíně, str.77)
Podle sčítání v r. 1991 bylo zjištěno, že v obci trvale žije 39 osob (19 mužů a 20 žen), z toho české národnosti 37 a 2 osoby slovenské národnosti.