Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci