Obecně závazná vyhláška č. 13/2001 o systému využívání a ostraňování komunálních odpadů

Účinnost 1.1. 2002