Obecně závazná vyhláška č. 12 o ochraně občanů před hlukem a vibracemi

Účinnost 1.7. 2001