Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 75/6 vk.ú. Hoštice u Mochtína