Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 50/2 a 50/3 v k.ú. Lhůta u Klatov