Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 62/45 v k.ú. Mochtín