VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - na silnici I/22