Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19