Nabídka sociálních služeb Diakonie

Vážení,

 reagujeme na požadavky o zlepšení informování všech občanů o dostupných sociálních službách, které by mohli zdarma využívat.

 Archa pro rodinu s dětmi, jako jedna ze služeb Diakonie Západ, poskytuje již 26 let podporu pro rodiny v obtížné situaci.

 Současně poskytujeme specializované služby ROZVOD S RESPEKTEM pro rodiny s dětmi procházející rozvodem / rozchodem.  Je-li to třeba, spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí včetně opatrovnických soudů.