Vyhlášky obce


Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2023 o místním poplatku ze psů
Poslední změna: 28.11.2023

Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Poslední změna: 28.11.2023