Úřední deska - archiv dokumentů
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Úřední deska  

 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 26.6.2024 Nařízení č. 6/2024 města Klatov o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 12.7.2024 
 12.6.2024 Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy, Územní opatření o stavební uzávěře 15.7.2024 
 12.6.2024 Pozvánka na ZO 20. 6. 2024 21.6.2024 
 10.6.2024 Opatření obecné povahy - bobr evropský 26.6.2024 
 24.5.2024 Oznámení o záměru prodeje poz. p.č. 320 k.ú. Hoštice u Mochtína 10.6.2024 
 10.5.2024 Porovnání všech položek výpočtu ( kalkulace ) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 10.6.2024 
 9.5.2024 VOLBY DO EP ve dnech 7. a 8.června 2024 - oznámení o době a místě konání voleb 10.6.2024 
 3.5.2024 Oznámení o přerušení dodávka el.energie Mochtín 21.5.2024 22.5.2024 
 30.4.2024 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2024 (30.4.-31.5.2024) 1.6.2024 
 29.4.2024 Pozvánka na ZO 9.5.2024 10.5.2024 
 25.4.2024 VOLBY DO EP ve dnech 7. a 8.června 2024 - změna trvalého pobytu v době od 29.4. do 7.6.2024 10.6.2024 
 25.4.2024 VOLBY DO EP ve dnech 7. a 8.června 2024 - služba pro zápis do seznamu voličů pro občany jiných členských států 29.4.2024 
 15.4.2024 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2023 (15.4.-15.5.2024) 16.5.2024 
 12.4.2024 VOLBY DO EP ve dnech 7. a 8.června 2024 - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 10.6.2024 
 27.3.2024 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023 21.5.2024 
 25.3.2024 Usnesení o nařízení elektronické dražby, dražební vyhláška č.j. 003 ED 32/24-4 7.5.2024 
 18.3.2024 Oznámení záměru směnit pozemky v k.ú. Kocourov 3.4.2024 
 11.3.2024 Pozvánka na ZO dne 20.3.2024 21.3.2024 
 26.2.2024 Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 62/2 v k.ú. Mochtín 12.3.2024 
 23.2.2024 Oznámení o přerušení dodávky el.energie Těšetiny - 14.3.2024 15.3.2024 
 23.2.2024 Opatření obecné povahy - bobr evropský 10.3.2024 
 21.2.2024 Usnesení o nařízení elektronické dražby, dražební vyhláška č.j.: 129 EX 6678/14-152 28.3.2024 
 12.2.2024 Pozvánka na ZO dne 22.2.2024 23.2.2024 
 5.2.2024 Infolinka FÚ + informace k dani z příjmů FO za rok 2023 3.4.2024 
 26.1.2024 VV - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - sil. III/1862 na mostě ev.č. 1862-2 mezi obcemi Kydliny a Hoštice 11.2.2024 
 19.1.2024 Usnesení o opakované elektronické dražbě, dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 26359/22-111 7.3.2024 
 8.1.2024 Oznámení záměru pachtu pozemků v k.ú. Bystré u Klatov 24.1.2024 
 3.1.2024 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 6.3.2024 
 12.12.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 6.3.2024 
 11.12.2023 Bezúplatný převod pozemků - Plzeňský kraj 11.1.2024 
 11.12.2023 Pozvánka na ZO 19.12.2023 20.12.2023 
 4.12.2023 Oznámení prodeje nepotřebného majetku "podkop" za minimální cenu 21.12.2023 
 1.12.2023 Infolinka FÚ k dani z nemovitých věcí na rok 2024 1.2.2024 
 28.11.2023 Návrh rozpočtu obce Mochtín a sociálního fondu na rok 2024 včetně plánu oprav a investic 3.1.2024 
 28.11.2023 Návrh střednědobého výhledu 2024 -2027 obce Mochtín 3.1.2024 
 28.11.2023 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2024 + Návrh střednědobého výhledu 2024-2025 3.1.2024 
 13.11.2023 Pozvánka na ZO 23.11.2023 24.11.2023 
 11.10.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 31.3.2024 
 9.10.2023 Oznámení záměru prodeje podkopového zařízení za traktor 25.10.2023 
 3.10.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 6.3.2024 
 27.9.2023 VV - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - úplná uzavírka sil. II/18716 Těšetiny - Hradiště 13.10.2023 
 25.9.2023 Pozvánka na ZO 5.10.2023 6.10.2023 
 20.9.2023 Oznámení o záměru prodeje části poz. p.č. 258/1 k.ú. Hoštice u Mochtína 6.10.2023 
 14.9.2023 VV - vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 29.9.2023 
 30.8.2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice u Mochtína - oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků .... 14.9.2023 
 25.8.2023 VV - Oznámení o opakovaném veřejném projednání změny č. 2 územního plánu Mochtín, dne 4.10.2023 12.10.2023 
 21.8.2023 Pozvánka na ZO 7.9.2023 8.9.2023 
 16.8.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků do 1.ledna 2024 1.1.2024 
 14.8.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plz.kraje 29.8.2023 
 7.8.2023 Veřejná vyhláška Měú Klatovy, odbor dopravy- stanovení přechodné úpravy provozu dne 9.9.2023 23.8.2023 
 31.7.2023 Usnesení, dražební vyhláška, č.j. 203 ex 26359/22-70 21.9.2023 
 12.7.2023 Prázdninový provoz Obecního úřadu Mochtín 1.9.2023 
 11.7.2023 VV-opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci na silnici I/22 (průtah), platnost 18.7. - 31.7.2023 27.7.2023 
 28.6.2023 Oznámení o přerušení dodávka el.energie Újezdec, Srbice 20.7.2023 
 23.6.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 6.3.2024 
 19.6.2023 VV - rozhodnutí, převzetí písemnosti - Engler 3.7.2023 
 12.6.2023 VV - opatření obecné povahy, přechodná úpravy provozu na poz. komunikaci - na silnicích II/187 Kolinec 28.6.2023 
 5.6.2023 Nabídka stavebních parcel obytná zóna Mochtín - 2 RD vč. oznámení záměru prodeje 15.8.2023 
 5.6.2023 Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 62/46 a 62/15 v k.ú. Mochtín 15.8.2023 
 5.6.2023 Pozvánka na ZO 20.6.2023 21.6.2023 
 22.5.2023 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka - Engler 6.6.2023 
 19.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky el.energie Srbice 8.6.2023 
 15.5.2023 Pozvánka na ZO 1.6.2023 2.6.2023 
 15.5.2023 nabídka pracovního místa pro OZP - ÚP Klatovy - vrátnice 1.6.2023 
 9.5.2023 Oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 2 Územního plánu Mochtín, dne 21.6.2023 29.6.2023 
 4.5.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení, Dominik Engler 19.5.2023 
 3.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky el.energie Mochtín 25.5.2023 
 26.4.2023 Uzavření OÚ v období 4.5. - 15.5.2023 16.5.2023 
 25.4.2023 Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitých věcí na rok 2023 (25.4.-25.5.2023) 25.5.2023 
 17.4.2023 Lesy České republiky, s.p. - výběrové řízení - prodej nemovitých věcí v k.ú. Těšiny 18.5.2023 
 6.4.2023 Veřejná vyhláška o veřejném projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje 22.4.2023 
 30.3.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 6.3.2024 
 27.3.2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 7.6.2023 
 27.3.2023 Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023 - informace 11.4.2023 
 14.3.2023 Spolek pro rozvoj včelařství Mája nabídka letního pobytu pro děti v termínu od 15.-19.8.2023 15.8.2023 
 9.3.2023 Oznámení záměru prodeje části poz. p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína 27.3.2023 
 9.3.2023 Oznámení záměru pronájmu části pozemku 444/1 v k.ú. Mochtín 27.3.2023 
 3.3.2023 Pozvánka, veřejná vyhláška - Valná hromada HS Zdebořice 19.3.2023 ve 14,00 hod 20.3.2023 
 22.2.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně indentifikovaných vlastníků do 1.ledna 2024 1.1.2024 
 22.2.2023 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -stanovení přechodném úpravy provozu (Kolinec) 10.3.2023 
 21.2.2023 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Srbice 8.3.2023 
 20.2.2023 Pozvánka na zasedání ZO dne 2.3.2023 od 18 hod 3.3.2023 
 14.2.2023 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Měú Klatovy č.j.: OD/2588/23/Dj 2.3.2023 
 2.2.2023 Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech od 4.2.-18.6.2023 19.6.2023 
 2.2.2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby, dražební vyhláška č.j.: 003 ED 30/23-4 5.4.2023 
 17.1.2023 Oznámení záměru prodeje nepotřebného majetku 2.2.2023 
 13.1.2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice, ve dnech 7.2 - 10.2.2023 zjišťování průběhu hranic pozemků 11.2.2023 
 5.1.2023 Schválený rozpočet obce Mochtín včetně sociálního fondu a plánu investic a oprav na rok 2023 3.1.2024 
 5.1.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín na r. 2023 -2026 3.1.2024 
 5.1.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023 3.1.2024 
 5.1.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023-2024 3.1.2024 
 5.1.2023 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 21.1.2023 
 3.1.2023 Volba prezidenta - telefonní kontakt pro voliče v izolaci z důvodu COVID-19 29.1.2023 
 29.12.2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 13. a 14.1.2023, II. kolo 27. a 28.1.2023 29.1.2023 
 19.12.2022 Harmonogram vývozů PDO 2023 1.1.2024 
 19.12.2022 Uzavření Oú na konci roku 2022 31.12.2022 
 14.12.2022 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy -úprava provozu na poz. komunikacích na silnici I/22 30.12.2022 
 12.12.2022 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 2 ÚP Mochtín 10.2.2023 
 6.12.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2022 od 18 hod 20.12.2022 
 2.12.2022 Návrh rozpočtu obce Mochtín a sociálního fondu na rok 2023 včetně plánu oprav a investic 5.1.2023 
 2.12.2022 Návrh střednědobého výhledu 2023 -2026 obce Mochtín 5.1.2023 
 2.12.2022 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2023 5.1.2023 
 2.12.2022 Návrh střednědobého výhledu 2023 -2024 ZŠ a MŠ Mochtín 5.1.2023 
 1.12.2022 Zápis z úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Srbice u Mochtína 19.12.2022 
 18.11.2022 Lesy ČR, výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 367 v k.ú. Kocourov 16.12.2022 
 14.11.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 21.1.2023 
 9.11.2022 Usnesení, dražební vyhláška Č.j. 094 EX 03847/22-058 1.12.2022 
 7.11.2022 Volba prezidenta ČR ve dnech 13. a 14.1.2023 I. kolo a případné II. kolo 27. a 28.1.2023 30.1.2023 
 7.11.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, opatření obecné povahy 8.12.2022 
 25.10.2022 Oznámení o zamýšleném převodu k..ú. Újezdec u Mochtína, Státní pozemkový úřad 26.1.2023 
 24.10.2022 Zájezd na muzikál dne 3.12.2022 do divadla Broadway představení 4.12.2022 
 24.10.2022 Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4 9.11.2022 
 19.10.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 1.1.2024 
 19.10.2022 Oznámení a zahájení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Srbice u Mochtína, úvodní jednání 15.11.2022 od 16 hod. 4.11.2022 
 12.10.2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů -ČEZ Distribuce 30.11.2022 
 11.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 21.10.2022 od 18 hod 24.10.2022 
 11.10.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.10.2022 od 19 hod 24.10.2022 
 3.10.2022 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, Měú Klatovy ze dne 30.9.2022, č.j.:OD/19932/22/Dj 19.10.2022 
 26.9.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 21.1.2023 
 14.9.2022 Obec Mochtín vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ a MŠ Mochtín 24.10.2022 
 1.9.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.9.2022 od 19 hod 16.9.2022 
 31.8.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23.- 24.9.2022 25.9.2022 
 25.8.2022 Oznámení záměru výpůjčky části p.č. 15/4 v k.ú. Újezdec u Mochtína 12.9.2022 
 10.8.2022 Usnesení o nařízení el. dražby č.j.: 003 ED 150/22-4 14.9.2022 
 9.8.2022 Usnesení č.j.: 124 EX 6508/21-119 odročení elektronické dražby 25.8.2022 
 22.7.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 21.1.2023 
 20.7.2022 VOLBY - do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022 30.9.2022 
 1.7.2022 Oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Mochtín (stavební parcely) 18.7.2022 
 13.6.2022 Dražební vyhláška o el. dražbě č.j.: 124 EX 6508/21-97 28.7.2022 
 13.6.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2022 od 19 hod 30.6.2022 
 6.6.2022 Informace Státního pozemkového úřadu o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Srbice u Mochtína 30.12.2022 
 2.6.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 21.1.2023 
 31.5.2022 VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích III/18716 16.6.2022 
 31.5.2022 VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikacích - na silnici I/22, Krajský úřad Plzeňského kraje 16.6.2022 
 13.5.2022 Nařízení Státní veterinární správy, ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 31.5.2022 
 9.5.2022 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 31.12.2023 
 9.5.2022 Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 25.5.2022 
 6.5.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 21.1.2023 
 27.4.2022 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro PK - daň z nemovitých věcí na rok 2022 31.5.2022 
 25.4.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 5.5.2022 od 19 hod 6.5.2022 
 8.4.2022 Oznámení záměru pronájmu poz. p.č. 1097, 76/1 a 77/1 v k.ú. Mochtín 25.4.2022 
 1.4.2022 Usnesení o nařízení dražby č.: 129 EX 6678/14-184 5.5.2022 
 1.4.2022 VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - na silnicích III/18716 18.4.2022 
 31.3.2022 VV -opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na poz. komunikaci - na silnici I/22 18.4.2022 
 25.3.2022 Oznámení záměru směny pozemků k.ú.Lhůta u Klatov 11.4.2022 
 23.3.2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 9.5.2022 
 15.3.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 21.1.2023 
 4.3.2022 Veřejná dražební vyhláška č.j.: 220 EX 1344/21-67 13.4.2022 
 4.3.2022 Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 75/6 vk.ú. Hoštice u Mochtína 21.3.2022 
 4.3.2022 Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 50/2 a 50/3 v k.ú. Lhůta u Klatov 21.3.2022 
 4.3.2022 Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 62/45 v k.ú. Mochtín 21.3.2022 
 8.2.2022 Pozvánka na zasedání ZO dne 17.2.2022 od 18 hod 18.2.2022 
 1.2.2022 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZe 17.2.2022 
 1.2.2022 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZe 17.2.2022 
 14.1.2022 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 60/3 vk.ú. Mochtín 31.1.2022 
 14.1.2022 Oznámení záměru prodeje 31.1.2022 
 11.1.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 15.2.2022 
 3.1.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na r. 2022-2023 17.2.2023 
 3.1.2022 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2022 17.2.2023 
 2.1.2022 Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí 1.2.2022 
 22.12.2021 Veřejná vyhláška KÚPK, Rozhodnutí stavební povolení 7.1.2022 
 21.12.2021 Uzavření Oú na konci roku 2021 1.1.2022 
 16.12.2021 Schválený rozpočet obce na rok 2022 včetně sociálního fondu 27.2.2023 
 16.12.2021 Schválený střednědobý výhled obce Mochtín na r. 2022 -2025 27.2.2023 
 16.12.2021 Schválený plán investičních akcí a oprav na rok 2022 27.2.2023 
 16.12.2021 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2022 3.1.2022 
 16.12.2021 Návrh střednědobého výhledu 2022 -2023 ZŠ a MŠ Mochtín 3.1.2022 
 16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 31.12.2021 
 16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 31.12.2021 
 14.12.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 15.2.2022 
 6.12.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.12.2021 od 18 hod 16.12.2021 
 29.11.2021 Návrh rozpočtu obce Mochtín a sociálního fondu na rok 2022 16.12.2021 
 29.11.2021 Návrh střednědobého výhledu 2022 -2025 obec Mochtín 16.12.2021 
 22.11.2021 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti -komplexní poz. úpravy k.ú. Srbice u Mochtína 7.12.2021 
 10.11.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 18.11.2021 od 19 hod 19.11.2021 
 9.11.2021 Oznámení záměru prodeje částí pozemků p.č. 62/1 a 74/1 v k.ú. Mochtín 25.11.2021 
 8.11.2021 Veřejná vyhláška KÚPK, zahájení stavebního řízení: 24.11.2021 
 27.10.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 15.2.2022 
 15.10.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví -ČEZ distribuce 16.11.2021 
 5.10.2021 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK... 21.10.2021 
 20.9.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8.- 9.10.2021 10.10.2021 
 17.9.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.9.2021 od 19 hod 1.10.2021 
 15.9.2021 Veřejná vyhláška MZe, opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 31.12.2022 
 3.9.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 15.2.2022 
 31.8.2021 Nařízení města Klatovy č. 4/2021 ze dne 17.8.2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 16.9.2021 
 9.8.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 31.12.2021 
 9.8.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí 31.12.2021 
 9.8.2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 31.12.2021 
 9.8.2021 Formulář žádosti o voličský průkaz pro parlamentní volby 2021 31.12.2021 
 9.8.2021 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu Čínov -Obytce 25.8.2021 
 28.7.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 5.8.2021 od 19 hod 6.8.2021 
 19.7.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 15.2.2022 
 29.6.2021 Nařízení města Klatovy č. 3/2021 ze dne 21.6.2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 15.7.2021 
 22.6.2021 Oznámení o zamýšleném převodu +vyhlášení pozemků ke kterým není nabývací titul, Státní pozemkový úřad 22.9.2021 
 14.6.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2021 od 19 hod 25.6.2021 
 10.6.2021 Dražební vyhláška č.j.: 177 EX 654/18-166, Petra Dancová 23.7.2021 
 9.6.2021 Exekuční příkaz čj.: 197 EX 3689/20-16 25.6.2021 
 3.6.2021 Dražební vyhláška č.j.: 149 EX 40491/10-198 29.7.2021 
 2.6.2021 Veřejná vyhláška MZe, oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek- Národní plán povodí... 21.6.2021 
 17.5.2021 Dražební vyhláška č.j.: 149 EX 3182/11-54 30.6.2021 
 7.5.2021 Návrh změny č.2 územního plánu Kolinec 24.5.2021 
 23.4.2021 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2021 (Finanční úřad pro Plzeňský kraj) 27.5.2021 
 19.4.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 15.2.2022 
 6.4.2021 Veřejná dražební vyhláška č.j.: 220 EX 7038/19-86 12.5.2021 
 1.4.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 15.2.2022 
 17.3.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 25.3.2021 od 18 hod 26.3.2021 
 10.3.2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 6.4.2021 
 10.3.2021 Oznámení záměru prodeje částí pozemků p.č. 406 a 61/4 v k.ú. Srbice u Mochtína 26.3.2021 
 10.3.2021 Oznámení záměru prodeje částí pozemku p.č. 425/1 v k.ú. Srbice u Mochtína 26.3.2021 
 19.2.2021 Pozvánka na zasedání ZO dne 4.3.2020 od 18,00 hod v Mochtíně 5.3.2021 
 18.2.2021 Výroční zpráva 2020 o poskytování informací 1.2.2022 
 11.2.2021 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení KPO v k.ú. Srbice u Mochtína 1.3.2021 
 14.1.2021 Dražební vyhláška čj.:129 EX 6678/14-152 24.2.2021 
 7.1.2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Mochtín na období 2022-2024 15.2.2022 
 7.1.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 na 14. zasedání ZO dne 10.12.2020 18.2.2021 
 1.1.2021 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2021 včetně sociálního fondu 15.2.2022 
 30.12.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2021 17.1.2022 
 28.12.2020 Oznámení záměru, bezúplatný převod p.č. 437/24 k.ú. Srbice u Mochtína 13.1.2021 
 11.12.2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace 31.12.2020 
 11.12.2020 Návrh střednědobého výhledu na období 2022-2023 ZŠ a MŠ Mochtín, p.o. 31.12.2020 
 1.12.2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.12.2020 od 18,00 hod v Mochtíně 11.12.2020 
 24.11.2020 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2021 + sociální fond 7.1.2021 
 24.11.2020 Návrh střednědobého výhledu obce Mochtín na období 2022 - 2024 7.1.2021 
 21.11.2020 ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 10.12.2020 Srbice 8 - 11,30 hod. 11.12.2020 
 21.11.2020 ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 10.12.2020 Újezdec 8 - 11,30 hod. 11.12.2020 
 19.11.2020 ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 7.12.2020 Těšetiny 8 - 10 hod. 8.12.2020 
 10.11.2020 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 65/2 a 62/15 v k.ú. Mochtín 26.11.2020 
 10.11.2020 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 76/2 v k.ú. Mochtín 26.11.2020 
 26.10.2020 Rozhodnutí o umístění stavby 11.11.2020 
 26.10.2020 Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky .... Bystré KT -NN IE-12-0007660 11.11.2020 
 19.10.2020 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 89/91 v k.ú. Srbice u Mochtína 4.11.2020 
 15.10.2020 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby na stavbu 31.10.2020 
 12.10.2020 ČEZ oznámení přerušení dodávky el. energie 27.10.2020 Bystré 7,30 - 16 hod. 28.10.2020 
 12.10.2020 Změna úředních hodin od 12.10. - 25.10.2020 26.10.2020 
 5.10.2020 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 na 13. zasedání ZO dne 10.9.2020 18.2.2021 
 5.10.2020 VV - uplatňování ÚP Mochtín a změna č. 2 5.11.2020 
 31.8.2020 Informace k integrované dopravě Plzeňského kraje 31.12.2020 
 31.8.2020 Veřejná daržební vyhláška čj.: 220 EX 1705/17-150 14.10.2020 
 31.8.2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.9.2020 od 19,00 hod v Mochtíně 11.9.2020 
 20.8.2020 Oznámení spojení řízení - Bystré KT-NN IE-12-0007660 č.j.: OVÚP/6250/20/Han, Měú KT 7.9.2020 
 4.8.2020 Opatření obecné povahy Mze 31.12.2022 
 13.7.2020 Schválené rozpočtové opatření č.4/2020 na 12. zasedání ZO dne 25.6.2020 18.2.2021 
 2.7.2020 Oznámení záměru odprodeje pozemků k.ú. Mochtín 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 375/2 v k.ú. Bystré u Klatov 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 75/11 v k.ú. Hoštice u Mochtína 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 92/6 k.ú. Srbice u Mochtína 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 89/97 k.ú. Srbice u Mochtína 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 167/3 k.ú. Lhůta u Klatov 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 89/91, 89/7 a 89/10 v k.ú. Srbice u Mochtína 20.7.2020 
 2.7.2020 Oznámení záměru bezúplatného převodu p.č. 1048/9 v k.ú. Mochtín 20.7.2020 
 23.6.2020 Nařízení města Klatovy č. 3/2020 9.7.2020 
 17.6.2020 Oznámení ČEZ přerušení dodávky el. energie 23.6.2020 Hoštičky 24.6.2020 
 17.6.2020 Oznámení ČEZ přerušení dodávky el. energie 23.6.2020 Hoštice 24.6.2020 
 20.5.2020 Schválené rozpočtové opatření č.3/2020 na 11. zasedání ZO dne 23.4.2020 18.2.2021 
 11.5.2020 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2020 12.5.2023 
 23.4.2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2020 1.6.2020 
 7.4.2020 VV - opatření obecné povahy MZe, odbor hosp. úpravy a ochrany lesů 31.12.2022 
 25.3.2020 Oznámení záměru směny pozemků k.ú. Mochtín a k.ú. Hoštice u Mochtína 10.4.2020 
 12.3.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené starostou dne 21.2.2020 18.2.2021 
 11.3.2020 Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 na 10. zasedání ZO dne 20.2.2020 18.2.2021 
 6.3.2020 Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2019 30.4.2020 
 27.2.2020 Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 20 a části p.č. 15/4 v k.ú. Újezdec u Mochtína 16.3.2020 
 27.2.2020 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 242/1 v k.ú. Újezdec u Mochtína 16.3.2020 
 21.2.2020 Opatření obecné povahy, 9.3.2020 
 20.2.2020 VV- oznámení o zahájení územního řízení průtah Kocourov 9.3.2020 
 11.2.2020 Usnesení čj.: 27 EX 962/2014-10 o nařízení dražebního jednání -elektronická dražba, Vladěna Roučková 8.4.2020 
 11.2.2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 20.2.2020 od 18,00 hod v Mochtíně 21.2.2020 
 21.1.2020 Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“. 21.2.2020 
 6.1.2020 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 na 9. zasedání ZO dne 12.12.2019 22.1.2020 
 28.12.2019 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2020 včetně sociálního fondu 18.2.2021 
 13.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace 2.1.2020 
 13.12.2019 Návrh střednědobého výhledu na období 2021-2022 ZŠ a MŠ Mochtín, p.o. 2.1.2020 
 13.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 29.12.2019 
 13.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad 29.12.2019 
 10.12.2019 Prodej kuponů na odvoz PDO na rok 2020 od 11.12. - 15.01.2020 31.1.2020 
 10.12.2019 Uzavření úřadu dne 31.12.2019 + uzavření pokladny od 30.12. - 31.12.2019 1.1.2020 
 9.12.2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212, Ministerstvo zemědělství 31.12.2022 
 28.11.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 12.12.2019 od 18,00 hod v Mochtíně 13.12.2019 
 26.11.2019 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2020 + sociální fond 2.1.2020 
 15.11.2019 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 na 8. zasedání ZO dne 24.10.2019 22.1.2020 
 14.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání změny č. 1 ÚP Mochtín 14.1.2020 
 14.11.2019 Oznámení záměru pronájmu nebyt. prostoru - sál KZ Hoštičky čp. 38 30.11.2019 
 11.10.2019 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 na 7. zasedání ZO dne 12.9.2019 22.1.2020 
 9.10.2019 Nabídka - zájezd do divadla Broadway dne 30.11.2019 představení Kvítek Mandragory 1.12.2019 
 9.10.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 24.10.2019 od 18,00 hod v Mochtíně 25.10.2019 
 30.9.2019 Oznámení záměru pronájmu částí pozemků p.č.381/11 a 381/13 v k.ú. Těšetiny 16.10.2019 
 30.9.2019 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 75/31 v k.ú. Hoštice u Mochtína 16.10.2019 
 18.9.2019 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 1.4.2020 
 9.9.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Václav Pešek 24.9.2019 
 4.9.2019 Rozhodnutí o zrušení dražební vyhlášky Fin. úřad pro PK, Územní pracoviště v Klatovech čj.:1748674/19/2308-00540-401484 6.11.2019 
 2.9.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 31.12.2022 
 28.8.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 12.9.2019 od 19,00 hod v Mochtíně 13.9.2019 
 27.8.2019 Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č. 92/6 k.ú. Srbice u Mochtína 12.9.2019 
 5.8.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu, oznámení o zahájení řízení a možnost převzít písemnost- Václav Pešek 21.8.2019 
 5.8.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Václav Pešek 21.8.2019 
 5.8.2019 Veřejná vyhláška, ozmámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Srbice u Mochtína - Státní pozemkový úřad 20.8.2019 
 15.7.2019 Schválené rozpočtové opatření č.4/2019 na 6. zasedání ZO dne 27.6.2019 22.1.2020 
 10.7.2019 Uzavření obecního úřadu 10.7.2019 od 10 - 17 hod + dovolená starosta 18.7.2019 
 1.7.2019 Nápravná opatření ke kontrolním závěrům kontroly u obce Mochtín provedené Ministerstvem vnitra dne 16.4.2019 17.7.2019 
 12.6.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2019 od 19,00 hod v Kocourově 28.6.2019 
 10.6.2019 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 15/4 v k.ú. Újezdec u Mochtína 26.6.2019 
 6.6.2019 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2019 7.6.2022 
 28.5.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 provedené starostou dne 2.5.2019 22.1.2020 
 28.5.2019 Slavnostní otevření cyklostezky v Mochtíně 11.6.2019 v 10,00 hod 12.6.2019 
 28.5.2019 Očkování psů proti vzteklině 3.6.2019 4.6.2019 
 24.5.2019 Příměstský tábor pro děti 5 - 12 let, veselá věda 22.7.2019 
 24.5.2019 Dětský sportovní podvečer 30.5.2019 od 17 hod, pořádá TJ Sokol Mochtín 1.6.2019 
 15.5.2019 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 1.11.2019 
 15.5.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 31.5.2019 
 9.5.2019 Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 na 5. zasedání ZO dne 25.4.2019 22.1.2020 
 6.5.2019 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2018 30.4.2020 
 3.5.2019 Volby EP 24. a 25.5.2019 - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 26.5.2019 
 24.4.2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2019 3.6.2019 
 9.4.2019 Pozvánka na Mochtínský přespolní běh 8.5.2019 od 10 hod 10.5.2019 
 9.4.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 25.4.2019 od 19,00 hod v Mochtíně 26.4.2019 
 3.4.2019 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, Mze 1.1.2023 
 3.4.2019 Volby EP 24. a 25.5.2019 - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 27.5.2019 
 1.4.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí, Růžena Bartušková 16.4.2019 
 21.3.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2019 22.3.2022 
 21.3.2019 Volby EP 24. a 25.5.2019 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 27.5.2019 
 13.3.2019 Usnesení, dražební vyhláška čj.: 203EX 46863/18-33 19.4.2019 
 12.3.2019 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Újezdec u Mochtína, Státní pozemkový úřad 12.6.2019 
 11.3.2019 Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 na 4. zasedání ZO dne 14.2.2019 22.1.2020 
 27.2.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Růžena Bartušková 14.3.2019 
 27.2.2019 Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Růžena Bartušková 14.3.2019 
 26.2.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2018 7.5.2019 
 26.2.2019 Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 293 k.ú. Těšetiny 14.3.2019 
 28.1.2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 14.2.2019 od 18,00 hod v Mochtíně 15.2.2019 
 19.1.2019 Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 28.2.2019 
 17.1.2019 Nabídka státních pozemků k prodeji, Státní statek Jeneč 19.3.2019 
 11.1.2019 VV - o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 27.1.2019 
 5.1.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2020-2024 7.1.2021 
 5.1.2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2019 26.2.2020 
 5.1.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2020-2021 26.2.2020 
 5.1.2019 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2019 22.1.2020 
 5.1.2019 Schválené rozpočtové opatření č.7/2018 na 3. zasedání ZO dne 13.12.2018 4.2.2019 
 4.1.2019 Tříkrálová sbírka 2019 10.1.2019 
 14.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace 5.1.2019 
 14.12.2018 Návrh střednědobého výhledu na období 2020-2021 ZŠ a MŠ Mochtín, p.o. 5.1.2019 
 11.12.2018 Schválené rozpočtové opatření č.6/2018 na 2. zasedání ZO dne 22.11.2018 4.2.2019 
 27.11.2018 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2019 5.1.2019 
 27.11.2018 Návrh střednědobého výhledu obce Mochtín na roky 2020 - 2024 5.1.2019 
 27.11.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/1 v k.ú. Mochtín 13.12.2018 
 27.11.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemků p.č. 50/2 a 50/3 v k.ú. Lhůta u Klatov 13.12.2018 
 23.11.2018 Opatření k ochraně lesů - lýkožrout 1.5.2019 
 13.11.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 22.11.2018 od 18,00 hod v Mochtíně 23.11.2018 
 22.10.2018 Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 1.11.2018 od 19,00 hod v Mochtíně 2.11.2018 
 20.9.2018 Schválené rozpočtové opatření č.5/2018 na 25. zasedání ZO dne 6.9.2018 4.2.2019 
 18.9.2018 Oznámení záměru směny pozemků k.ú. Mochtín 4.10.2018 
 17.9.2018 VV - vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3.10.2018 
 10.9.2018 Výzva ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví 31.12.2018 
 31.8.2018 VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ..... 8.10.2018 
 27.8.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 6.9.2018 od 19,00 hod v Mochtíně 7.9.2018 
 6.8.2018 Usnesneí o nařízení 1. kola elektronické dražby Č.j. 198EX 1295/17-37, Josef Jarošík 27.8.2018 
 20.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU doklady 7.10.2018 
 20.7.2018 Volby do zastupitelstev obcí říjen 2018 - občané EU - práva a povinnosti 7.10.2018 
 20.7.2018 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Klatovy 9.9.2018 
 19.7.2018 Schválené rozpočtové opatření č.3/2018 na 24. zasedání ZO dne 21.6.2018 usnesení č. ZO 77/18 4.2.2019 
 19.7.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 provedené starostou dne 2.7.2018 4.2.2019 
 11.7.2018 Usnesení čj.: 021 EX 6940/14-177, nový termín dražby - Vladěna Roučková 6.9.2018 
 4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín 20.7.2018 
 4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín 20.7.2018 
 4.7.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín 20.7.2018 
 3.7.2018 Prázdninový provoz v MŠ Mochtín 2018 20.8.2018 
 26.6.2018 Oznámení záměru směny pozemku p.č. st. 130/1 v k.ú. Mochtín 12.7.2018 
 12.6.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.6.2018 od 19,00 hod v Mochtíně 22.6.2018 
 4.6.2018 Nařízení č. 1/2018 města Klatovy, kterým se zakazuje vstup do lesa 1.7.2018 
 21.5.2018 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2018 22.5.2021 
 11.5.2018 Schválené rozpočtové opatření č.2/2018 na 23. zasedání ZO dne 26.4.2018 usnesení č. ZO 52/18 4.2.2019 
 3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 444/35 v k.ú. Mochtín 19.5.2018 
 3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 9/2 a části p.č. 1017 v k.ú. Mochtín 19.5.2018 
 3.5.2018 Oznámení o záměru odprodeje pozemku p.č. 35/4 v k.ú. Mochtín 19.5.2018 
 3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 103 v k.ú. Mochtín 19.5.2018 
 3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 49 v k.ú. Srbice u Mochtína 19.5.2018 
 3.5.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. st. 36 v k.ú. Bystré u Klatov 19.5.2018 
 2.5.2018 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2017 27.2.2019 
 2.5.2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí na rok 2018 5.6.2018 
 30.4.2018 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/41 v k.ú. Mochtín 16.5.2018 
 18.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Hoštice u Mochtína, Státní pozemkový úřad 19.7.2018 
 18.4.2018 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Těšetiny, Státní pozemkový úřad 19.7.2018 
 9.4.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.4.2018 od 19,00 hod v Mochtíně 27.4.2018 
 9.4.2018 Oznámení o záměru směny části p.č. 77/1 k.ú.Mochtín 25.4.2018 
 28.3.2018 Včasné vyřízení cestovních dokladů 31.12.2018 
 26.3.2018 Usnesení čj.: 021 EX 6940/14-159 dražební jednání se odročuje na dobu neurčitou, Vladěna Roučková 5.6.2018 
 26.3.2018 Zápis do MŠ v Mochtíně dne 3. května 2018 4.5.2018 
 26.3.2018 Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 5.dubna 2018 6.4.2018 
 23.3.2018 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území 8.5.2018 
 16.3.2018 Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 na 22. zasedání ZO dne 15.2.2018 usnesení č. ZO 17/18 4.2.2019 
 6.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 1.10.2018 
 5.3.2018 Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2017 2.5.2018 
 26.2.2018 Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 50, 77/2 a 380/1 k.ú. Bystré u Klatov 14.3.2018 
 26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje p.č. 1059/2 v k.ú. Mochtín 14.3.2018 
 26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/29 v k.ú. Mochtín 14.3.2018 
 26.2.2018 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/30 v k.ú. Mochtín 14.3.2018 
 7.2.2018 Veřejná vyhláška, návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK 25.3.2018 
 7.2.2018 Pozvánka na zasedání ZO dne 15.2.2018 od 19,00 hod v Mochtíně 16.2.2018 
 24.1.2018 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu čj.: 021 EX 6940/14-141 (Vladěna Roučková) 22.3.2018 
 11.1.2018 Schválené rozpočtové opatření č.8/2017 na 21. zasedání ZO dne 19.12.2017 26.2.2020 
 11.1.2018 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2018 4.2.2019 
 11.1.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2019-2021 5.1.2019 
 11.1.2018 Rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2018 5.1.2019 
 11.1.2018 Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Mochtín na obd. 2018 - 2020 5.1.2019 
 11.1.2018 Nabídka rychlého internetu od O2 1.4.2018 
 3.1.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2017 provedené starostou dne 8.12.2017 12.2.2018 
 20.12.2017 Uzavření obecního úřadu 22.12 a 29.12.2017, uzavření pokladny 27.12.-29.12.2017 1.1.2018 
 19.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 6.6.2018 
 8.12.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 20.12.2017 
 4.12.2017 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 813/6 v k.ú. Mochtín 20.12.2017 
 4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 381/13 v k.ú. Těšetiny 20.12.2017 
 4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 1023 v k.ú. Mochtín 20.12.2017 
 4.12.2017 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 398/1 a 401 v k.ú. Srbice u Mochtína 20.12.2017 
 1.12.2017 Návrh střednědobého výhledu obce Mochtín na období 2019 - 2021 11.1.2018 
 1.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace 11.1.2018 
 1.12.2017 Návrh střednědobého výhledu na období 2018-2020 ZŠ a MŠ Mochtín 11.1.2018 
 30.11.2017 Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 na 20. zasedání ZO dne 9.11.2017 usnesením č. ZO 125/17 12.2.2018 
 29.11.2017 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2018 11.1.2018 
 28.11.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta 28.1.2018 
 27.11.2017 Návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č.j.: OD/10180/17-2/Au 6.12.2017 
 15.11.2017 Pozvánka ZŠ a MŠ Mochtín - Adventní neděle 3.12.2017 od 16,30 hod na zahradě MŠ 4.12.2017 
 8.11.2017 VV - Opatření obecné povahy, MZe 24.11.2017 
 1.11.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 9.11..2017 od 19,00 hod v Mochtíně 10.11.2017 
 18.10.2017 Exekuční příkaz č.j.: 180 Ex 5552/16-10 p.Dancová Petra roz. Patlejchová 3.11.2017 
 9.10.2017 Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 12.2.2018 
 2.10.2017 Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín“ dle zákona č. 100/2001 Sb. 18.10.2017 
 29.9.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 19.12.2017 
 14.9.2017 Ministerstvo zemědělství-VV, návrh opatření obecné povahy 30.9.2017 
 5.9.2017 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Farma Nový Čestín" 28.9.2017 
 4.9.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 22.10.2017 
 4.9.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 14.9.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 15.9.2017 
 28.8.2017 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru Mochtín 113 13.9.2017 
 18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje částí p.č. 75/1, 75/32, 258/1 a 71 v k.ú. Hoštice u Mochtína 3.9.2017 
 18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 53/1 v k.ú. Lhůta u Klatov 3.9.2017 
 18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 444/1 v k.ú. Mochtín 3.9.2017 
 18.8.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 20 v k.ú. Újezdec u Mochtína 3.9.2017 
 18.8.2017 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 53/1 k.ú. Lhůta u Klatov 3.9.2017 
 11.8.2017 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu čj.: 108 EX 03199/08- (Pavel Kotík) 31.8.2017 
 24.7.2017 Dražební vyhláška ve věci exekuce č.j.: 137 Ex 6315/06-76 6.9.2017 
 24.7.2017 Náklady na vodovody ve správě obce Mochtín 9.8.2017 
 17.7.2017 Schválené rozpočtové opatření č.4/2017 na 18. zasedání ZO dne 29.6.2017 12.2.2018 
 17.7.2017 VV, oznámení o veřejném projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Klatovy 14.8.2017 
 11.7.2017 Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Veřejně prospěšné práce 31.10.2017 
 22.6.2017 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 1.6.2017 12.4.2018 
 22.6.2017 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 1.6.2017 12.4.2018 
 19.6.2017 Schválené rozpočtové opatření č.3/2017 na 17. zasedání ZO dne 25.5.2017 12.2.2018 
 19.6.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 30.6.2017 
 5.6.2017 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2016 11.5.2018 
 12.5.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území 27.6.2017 
 10.5.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 25.5.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 26.5.2017 
 10.5.2017 Očkování psů proti vzteklině 2017 16.5.2017 
 27.4.2017 VV Finannčí úřad Klatovy - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 30.5.2017 
 12.4.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemků, částí p.č. 83/1, 394/1 v k.ú. Srbice u Mochtína 28.4.2017 
 12.4.2017 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 60/8 v k.ú. Hoštice u Mochtína 28.4.2017 
 12.4.2017 Oznámení záměru pronájmu pozemků částí p.č. 381/11 a 381/13 v k.ú. Těšetiny 28.4.2017 
 10.4.2017 Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 na 16. zasedání ZO dne 16.3.2017 12.2.2018 
 5.4.2017 Návrh závěrečného účtu Obce Mochtín za rok 2016 5.6.2017 
 28.3.2017 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Hoštice u Mochtína p.č. 94/37, Státní pozemkový úřad 28.6.2017 
 27.3.2017 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2017 11.1.2018 
 27.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2017-2019 11.1.2018 
 24.3.2017 Dražební vyhláška 134 EX 05248/11-307, Jaroslav Majer + Exekuční příkaz čj.: 134EX 05248/11-019 27.4.2017 
 15.3.2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017 31.12.2017 
 15.3.2017 Oznámení o zahájení řízení o žádosti o povolení vyjímky 31.3.2017 
 7.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2018-2019 12.2.2018 
 7.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín 2018-2019 12.2.2018 
 7.3.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 16.3.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 17.3.2017 
 27.2.2017 Přerušení dodávky el. energie 9.3.2017 Srbice a Újezdec 10.3.2017 
 24.2.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace 31.12.2017 
 24.2.2017 Návrh střednědobého výhledu na období 2017-2019 ZŠ a MŠ Mochtín 31.12.2017 
 24.2.2017 Zápis do MŠ v Mochtíně dne 2.5.2017 2.5.2017 
 24.2.2017 Zápis do 1. ročníku ZŠ Mochtín dne 6. dubna 2017 7.4.2017 
 23.2.2017 Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 na 14. zasedání ZO dne 26.1.2017 č. ZO 14/17 12.2.2018 
 23.2.2017 Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 na 14. zasedání ZO dne 26.1.2017 č. ZO 14/17 12.2.2018 
 22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/31 k.ú. Hoštice u Mochtína 10.3.2017 
 22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje pozemku p.č. 386/1 k.ú. Kocourov 10.3.2017 
 22.2.2017 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína 10.3.2017 
 17.2.2017 VV - Opatření obecné povahy 5.3.2017 
 14.2.2017 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2017 11.1.2018 
 14.2.2017 Schválený rozpočet obce obce Mochtín na rok 2017 11.1.2018 
 6.2.2017 Prodej stavebních parcel v Újezdci u Mochtína 6.3.2020 
 2.2.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 10.2.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 11.2.2017 
 27.1.2017 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice technický pracovník obce 12.2.2017 
 18.1.2017 Pozvánka na zasedání ZO dne 26.1.2017 od 19,00 hod v Mochtíně 27.1.2017 
 12.1.2017 Výzva - návrh opatření obecné povahy 28.1.2017 
 19.12.2016 Veřejná vyhláška, rozhodnutí ve věci zrušení trvalého pobytu Josef Roudný 4.1.2017 
 13.12.2016 Oznámení o záměru odprodeje staveních pozemků k.ú. Újezdec u Mochtína 29.12.2016 
 13.12.2016 Oznámení o záměru odprodeje části p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína 29.12.2016 
 13.12.2016 Oznámení o záměru pronájmu pozemku část p.č. 75/6 k.ú. Hoštice u Mochtína 29.12.2016 
 13.12.2016 Oznámení záměru odprodeje p.č. 119/26 v k.ú. Lhůta u Klatov 29.12.2016 
 13.12.2016 Oznámení záměru pronájmu pozemků p.č. 50 a 77/2 k.ú. Bystré u Klatov 29.12.2016 
 29.11.2016 Veřejná vyhláška, výzva účastníkům řízení rušení trvalého pobytu Josef Roudný 15.12.2016 
 28.11.2016 Informace o návrhu výroku ÚR, Josef Kubice, Lhůta 15, Mochtín: Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny pro indiv. zásobování vodou pro čp.2 a čp. 15 Lhůta včetně vodovodního potrubí 14.12.2016 
 22.11.2016 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2017 9.12.2016 
 22.11.2016 Oznámení záměru odprodeje pozemku p.č. 444/30 v k.ú. Mochtín 8.12.2016 
 11.11.2016 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení rušení trvalého pobytu Josef Roudný 27.11.2016 
 11.11.2016 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení rušení trvalého pobytu Renata Roudná a Martin Heřman 27.11.2016 
 11.11.2016 Veřejná vyhláška, usnesení o ustanovení opatrovníka rušení trvalého pobytu Josef Roudný 27.11.2016 
 11.11.2016 Veřejná vyhláška, usnesení o ustanovení opatrovníka rušení trvalého pobytu Renata Roudná a Martin Heřman 27.11.2016 
 27.10.2016 VV, opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Točnichého potoka v ř. km 0,000 - 17,607 12.11.2016 
 27.10.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru Mochtín 113 12.11.2016 
 17.10.2016 Publicita VPP, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu od 1.7.2015 - 30.6.2016 31.1.2017 
 17.10.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 385 v k.ú. Bystré u Klatov 2.11.2016 
 12.10.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 20.10..2016 od 19,00 hod v Mochtíně 21.10.2016 
 14.9.2016 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území, čj: ŽP/14590/16 30.9.2016 
 12.9.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 22.9.2016 od 18,30 hod v Hoštičkách čp. 38 23.9.2016 
 6.9.2016 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018 12.4.2018 
 25.8.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 75/6 v k.ú. Hoštice u Mochtína 10.9.2016 
 25.8.2016 Oznámení záměru odprodeje části p.č. 109/1 v k.ú. Hoštice u Mochtína 10.9.2016 
 23.8.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 9.10.2016 
 22.8.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 7.10. - 8.10.2016 9.10.2016 
 27.7.2016 Přerušení dodávky el. energie 8.8.2016 Srbice 7,30 - 19,30 9.8.2016 
 19.7.2016 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Klatovy a Obcí Mochtín 4.8.2016 
 18.7.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby 030 EX 22672/13-158 16.9.2016 
 18.7.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby 030 EX 22672/13-159 16.9.2016 
 7.7.2016 Pozvánka na zasedání ZO dne 21.7.2016 od 19,00 hod v Mochtíně 22.7.2016 
 4.7.2016 Oznámení záměru pronájmu části p.č. 75/32 k.ú. Hoštice u Mochtína 20.7.2016 
 29.6.2016 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 17.6.2016 12.4.2018 
 15.6.2016 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 394/1 k.ú. Srbice u Mochtína 1.7.2016 
 8.6.2016 Ministerstvo životního prostředí vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 24.6.2016 
 8.6.2016 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 24.6.2016 
 2.6.2016 Přerušení dodávky el. energie 27.6.2016 Těšetiny 7,30 - 16,30 28.6.2016 
 30.5.2016 Veřejná vyhláška o veřejném projednávání Územního plánu Plánice 15.6.2016 
 11.5.2016 Informace Ministerstva vnitra ČR - cestování s dětmi do zahraničí 31.12.2016 
 28.4.2016 Veřejná vyhláška Finačního úřadu pro Plzeňský kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2016 31.5.2016 
 20.4.2016 Mochtínský přespolní běh 6.5.2016 7.5.2016 
 18.4.2016 Publicita VPP, projekt financovaný Evropskou unií a Evropským sociálním fondem od 1.7.2015 - 31.10.2015 1.8.2016 
 4.4.2016 Policie ČR, nábor 31.7.2016 
 4.4.2016 Veřejná nabídky pozemků Státního pozemkového úadu k.ú. Těšetiny 5.5.2016 
 29.3.2016 Exekuce 120 EX 9548/13, Eva Beránková, Hoštičky 1 14.4.2016 
 23.3.2016 Informační leták vlastníkům lesů o výskytu kůrovce 31.12.2016 
 21.3.2016 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 ÚP Vrhaveč 6.4.2016 
 11.3.2016 Výzva k podání nabídky 9.4.2016 
 9.3.2016 VV, Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 25.3.2016 
 8.3.2016 VV, oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Klatovy 21.4.2016 
 8.3.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v Mochtíně čp. 16 24.3.2016 
 8.3.2016 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v Kocourově 24.3.2016 
 7.3.2016 Závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2015 23.3.2016 
 22.2.2016 Oznámení záměru pronájmu částí p.č. 1053 a 911/1 k.ú. Mochtín 9.3.2016 
 30.11.2015 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 16.2.2018 
 25.11.2015 Oznámení o odprodání 9.12.2015 
 24.11.2015 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2016 10.12.2015 
 18.11.2015 Oznámení Finanční správy o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 16.2.2018 
 29.4.2015 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Těšetiny, Státní pozemkový úřad 29.7.2015 
 28.11.2014 Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2015 14.12.2014 
 4.6.2014 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Mochtín 4.7.2014 
 8.4.2014 Závěrečný účet obce Mochtín za rok 2013 9.5.2014 
 20.3.2014 Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionlního rozvoje - vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 6.5.2014 
 11.12.2013 Veřejná vyhláška - stavební povolení - „Obytná zóna – Újezdec u Mochtína – 14 RD“ 20.1.2014 
 26.11.2013 Návrh rozpočtu obce Mochtín na r. 2014 12.12.2013 
 15.11.2013 Územní plán Mochtín - opatření obecné povahy - samostatné usnesení č. ZO 219/13 2.12.2013 
 22.2.2013 Závěrečný účet obce Mochtín za rok 2012 11.3.2013 
 28.11.2012 Návrh rozpočtu obce Mochtín na r. 2013 31.12.2012 
 11.5.2012 Závěrečný účet obce Mochtín za rok 2011 11.6.2012 
 24.2.2012 Návrh rozpočtu obce Mochtín na r. 2012 15.3.2012 
 9.5.2011 Závěrečný účet obce Mochtín za rok 2010 25.5.2011 
 1.7.2008 Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Berounky 30.12.2008 

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky