Úřední deska - aktuální dokumenty
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Úřední deska  

 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 19.7.2024 Prázdninový provoz Obecního úřadu Mochtín 25.8.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru směny částí p.č. 337/2 za část p.č. st. 25 v k.ú. Kocourov 31.7.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru prodeje p.č. 677 v k.ú. Hoštice u Mochtína 31.7.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru pachtu p.č. 83/4 v k.ú. Hoštice u Mochtína 31.7.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru směny části p.č. 623 za část p.č. st. 26 v k.ú. Kocourov 31.7.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru směny části p.č. 337/2 za části p.č. st. 21, p.č. 334/1, p.č. 353/2 v k.ú. Kocourov 31.7.2024 
 15.7.2024 Oznámení o záměru směny část p.č. 337/2 a p.č. 623 za části p.č. st. 24, p.č. 333/1, p.č. 327 v k.ú. Kocourov 31.7.2024 
 17.6.2024 Revize katastru nemovitostí - k.ú. Hoštice u Mochtína 1.8.2025 
 13.6.2024 Usnesení o opakované elektronické dražbě, dražební vyhláška č.j.: 203 Ex 26359/22-129 8.8.2024 
 4.6.2024 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024  
 21.5.2024 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2023  
 21.3.2024 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024  
 6.3.2024 Revize katastru nemovitostí 1.10.2025 
 5.2.2024 Revize katastru nemovitostí - k.ú. Kocourov 1.10.2025 
 3.1.2024 Schválený rozpočet obce Mochtín včetně sociálního fondu a plánu investic a oprav na rok 2024  
 3.1.2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2024-2025  
 3.1.2024 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2024  
 3.1.2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mochtín na r. 2024 -2027  
 28.11.2023 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 1/2023 o místním poplatku ze psů  
 28.11.2023 Obecně závazná vyhláška obce Mochtín č. 2/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  
 13.11.2023 Harmonogram vývozů PDO 2024 1.1.2025 
 30.8.2023 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice u Mochtína - výzva podle § 8 odst. 1 zák.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách o poz. úřadech 30.8.2024 
 6.6.2023 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2022  
 29.3.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2023  
 6.2.2023 Omezený režim Oú Mochtín od 6.2.2023  
 27.12.2022 Informace ČR - POL POINT  
 2.11.2022 Usnesení z 24. zasedání ZO ze dne 29.6.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 5.5.2022  
 2.11.2022 Usnesení z 2. zasedání ZO dne 21.10.2022  
 2.11.2022 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 21.10.2022  
 14.10.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu  
 26.9.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Mochtín  
 26.9.2022 Oprava malé vodní nádrže Lhůta  
 9.5.2022 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2021  
 20.4.2022 Provoz bioodpadu Mochtín  
 25.2.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2022  
 25.2.2022 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022  
 16.12.2021 Prodej známek na odvoz odpadu na rok 2022  
 1.12.2021 Nabídka sociálních služeb Diakonie  
 1.7.2021 Akce: "Herní prvky do okolních obcí Mochtína", podpora MMR ČR  
 6.4.2021 Schválený závěrečný účet obce Mochtín za rok 2020  
 31.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2021  
 31.3.2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021  
 30.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2022-2023  
 8.9.2020 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 23.4.2020  
 1.9.2020 Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru platná od 1.9.2020  
 3.8.2020 Volby říjen 2020  
 26.5.2020 Autobusové spojení na zavolání od 14. června 2020  
 30.4.2020 Schválený závěrečný účet Obce Mochtín za rok 2019  
 1.4.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Mochtín 2020  
 5.3.2020 Doporučení Min. zdravotnictví - postup pro osoby přijíždějící z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19  
 2.1.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Mochtín na rok 2020  
 2.1.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mochtín na období 2021-2022  
 18.7.2018 Kalkulace vodného dle nákladů kalendářního roku 2017  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Mochtín 9.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Bystré ze dne 9.4.2018  
 11.4.2018 Rozbor pitné vody Kocourov ze dne 3.4.2018  
 6.3.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2018  
 6.12.2017 Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 14.9.2017  
 20.9.2017 ČEZ Distribuce, Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
 14.9.2017 Informace k vydání OP a CP, zrušení místní příslušnosti  
 11.7.2017 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 29.6.2017  
 26.6.2017 Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 25.5.2017  
 29.5.2017 Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 16.3.2017  
 3.5.2017 Smlouva o posyktnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017  
 30.3.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín na rok 2017  
 24.2.2017 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2016  
 22.2.2017 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 10.2.2017 v Mochtíně  
 22.2.2017 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.1.2017 v Mochtíně  
 27.12.2016 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 8.12.2016 v Mochtíně  
 22.11.2016 Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 20.10.2016 v Mochtíně  
 20.10.2016 Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 22.9.2016 v Hoštičkách  
 25.8.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Mochtín  
 22.8.2016 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 21.7.2016  
 29.6.2016 Rozbor pitné vody Mochtín ze dne 17.6.2016  
 8.6.2016 Nebezpečný odpad v obvodu obce Mochtín  
 2.6.2016 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 26.4.2016  
 8.3.2016 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji v roce 2016  
 29.2.2016 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2015  
 23.11.2015 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 27.10.2015  
 8.7.2015 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín ze dne 9.6.2015  
 20.2.2015 Výroční zprva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2014  
 14.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín  
 20.2.2014 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2013  
  Harmonogram vývozu SKO na rok 2021 - sudý týden  
  Zápis do 1. ročníku ZŠ v Mochtíně dne 9.dubna 2019  

archiv dokumentů

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky